• ostatnia aktualizacja: 03-08-2020

Jan DanilukJan Daniluk (ur. 1984) – doktor historii, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Od maja 2018 r. dyrektor Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego. Wcześnie pracował w Muzeum Sopotu (2017-2018), Dziale Naukowym Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (2015-2017), w pionie edukacyjno-naukowym gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej (2009-2015) oraz w Parku Kulturowym Fortyfikacji Miejskich "Twierdza Gdańsk", obecnie Hevelianum (2008-2009). Współpracuje w celu popularyzacji wiedzy historycznej z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, środowiskiem trójmiejskich przewodników czy radami dzielnic. Filister K! Lauda.

Pasjonat i badacz historii Gdańska oraz Sopotu (XIX-XX w.). Zajmuje się także historią ziem polskich wcielonych do Rzeszy w latach II wojny światowej oraz dziejami Prus Wschodnich (1933-1945). W szerszej perspektywie bada SS, SA, policję doby III Rzeszy i jeńców wojennych w niewoli niemieckiej. Interesuje się również historią kolonializmu, w szczególności niemieckiego (1884-1919).


Stypendia i granty:

  • lata 2011-2014: granty na badania własne dla doktorantów i młodych naukowców UG (pobyty badawcze we Fryburgu                               Bryzgowijskim, Monachium, Berlinie i  Poczdamie)  
  • 2010 r.:  stypendium Instytutu Herdera (pobyt badawczy w Marburgu)
Członkostwo w stowarzyszeniach, towarzystwach naukowych, radach, komitetach redakcyjnych itp.:
Nagrody i wyróżnienia:
  • 2014 r.: Nagroda Rektora UG (II stopnia) dla najlepszego doktoranta (za rok akademicki 2012/2013)
  • 2010 r.: Gdańska Nagroda Samorządowa (2. miejsce ex aequo) za najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce                         gdańskiej