• ostatnia aktualizacja: 15-01-2018

Jan DanilukJan Daniluk (ur. 1984) – doktor historii, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Od września 2017 r. historyk w Muzeum Sopotu. Wcześnie pracował w Dziale Naukowym Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (2015-2017) oraz w pionie edukacyjno-naukowym gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej (2009-2015). W latach 2005-2009 związany był z Parkiem Kulturowym Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk” (w okresie 2008-2009 pracownik etatowy). Współpracuje w celu popularyzacji wiedzy historycznej z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, środowiskiem trójmiejskich przewodników czy radami dzielnic. Filister K! Lauda.

Pasjonat i badacz historii Gdańska oraz Sopotu, przede wszystkim schyłku XIX stulecia i I połowy XX wieku. Zajmuje się także historią ziem polskich wcielonych do Rzeszy w latach II wojny światowej oraz dziejami części Prus Wschodnich w okresie 1933-1945. W szerszej perspektywie bada SS, SA, policję doby III Rzeszy i jeńców wojennych w niewoli niemieckiej. Interesuje się również historią kolonializmu, w szczególności niemieckiego (1884-1919).


Stypendia i granty:

  • lata 2011-2014 granty na badania własne dla doktorantów i młodych naukowców UG (pobyty badawcze we Fryburgu Bryzgowijskim, Monachium, Berlinie i  Poczdamie)
  • 2010 r.  stypendium Instytutu Herdera (pobyt badawczy w Marburgu)
Członkostwo w towarzystwach naukowych, komitetach redakcyjnych itp.:
  • od 2014 r.: Verein für corpsstudentische Geschichtsforschung e.V. (www.vfcg.eu)
Nagrody i wyróżnienia:
  • 2014 r. Nagroda Rektora UG (II stopnia) dla najlepszego doktoranta (za rok akademicki 2012/2013)
  • 2010 r. Gdańska Nagroda Samorządowa (2. miejsce ex aequo) za najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce gdańskiej