• ostatnia aktualizacja: 16-06-2024

Początek nowego roku to czas dobry (nadal!) na podsumowania. Pokuszę się więc i o nie ja, w odniesieniu do mojej aktywności historycznej.
Na początek publikacje.

W minionym 2021 r. ukazały się łącznie dwie książki autorstwa (trzecia, tj. wersja angielska "Dziejów Fortu. Spacerownik", ujrzy światło niebawem!):

 1. Dom Zdrojowy. Kurort Brzeźno 1893-2021, Gdańsk 2021, ss. 128. ISBN: 978-83-953303-5-3.
  (okładka właśnie tej publikacji to ilustracja artykułu)
 2. Dzieje Fortu. Spacerownik, Gdańsk 2021, ss. 78. ISBN: 978-83-953303-3-9.

W wydawnictwach zbiorowych, katalogach wystaw czy czasopismach naukowych ukazały się cztery artykuły naukowe:

 1. Polska obecność w Nowym Porcie w latach 1919-1939 [w:] Historie gdańskich dzielnic. Tom 3: Nowy Port, pod red. J. Dargacza, K. Kurkowskiej i L. Molendowskiego, Gdańsk 2021 s. 216-251. ISBN: 978-83-61077-83-1.
 2. Szwajcar w obozie koncentracyjnym. Przypadek Artura Wyssa, „Stutthof. Zeszyty Muzeum” 2021, nr 9 (19), s. 131-143. ISSN: 0137-5377.
 3. Stalag XX B Marienburg: geneza i znaczenie obozu jenieckiego w Malborku-Wielbarku w latach II wojny światowej [w:]
  Stalag XX B. Historia nieopowiedziana, Malbork 2021, s. 2-27. ISBN: 978-83-950992-2-9.
 4. Historia ewangelickiej parafii Lutra w Gdańsku-Wrzeszczu, „Gdański Rocznik Ewangelicki” 2020, XIV, s. 35-58. ISSN: 1898-1127.

Miałem okazję ponadto wystąpić z referatami na dwóch konferencjach naukowych:

 1. Oblicza nowoczesności. Radio w Wolnym Mieście Gdańsku
  (referat podczas międzynarodowej konferencji „Niechciany kompromis? Wolne Miasto Gdańsk 1920-1939” organizowanej 4-6 listopada 2021 r. w Gdańsku; referat wygłoszony 5 listopada)
 2. Bitwa pod Oliwą z 1627 r. w kulturze pamięci na Pomorzu Gdańskim (XIX-XX w.)
  (referat podczas konferencji „Twierdza Wisłoujściebaza królewskiej floty wojennej w XVII wieku” organizowanej 16-17 września 2021 r. w Gdańsku; referat wygłoszony 17 września)

Dalej? Ukazało się pięć tekstów w popularnonaukowych periodykach...

 1. Zaczynała się wojna, „30 Dni” 2021, nr 6 (158), s. 35-43. ISSN: 1506-6487.
 2. Atrakcje turystyczne dawnego Wrzeszcza, „Garnizon. Magazyn oryginalny” 2021, nr 2, s. 16-19.
 3. Pierwsza galeria i muzeum we Wrzeszczu, „Garnizon. Magazyn oryginalny” 2021, nr 1, s. 20-23.
 4. Biznesmen wilhelmińskiego Gdańska, „30 Dni” 2021, nr 1-2 (153-154), s. 42-47. ISSN: 1506-6487.
 5. Stadio 100-lecia Sopotu (tzw. Stadion Leśny), „Rocznik Sopocki” 2021, T. XXXII, s. 189-198. ISSN: 0137-334X.

... w stosunku do poprzednich lat ewidentnie mniej miałem okazji występować publicznie z wykładami otwartymi czy referatami na popularnonaukowych sesjach (tylko trzy razy)...

 1. Geneza i znaczenie Macierzy Szkolnej w Gdańsku (1921-1939)
  (referat podczas konferencji on-line „Pamięć (o) Gdańskiej Macierzy Szkolnej w stulecie powstania”; Gdańsk, 26 listopada 2021 r.)
 2. Między Łodzią a Wolnym Miastem Gdańskiem, czyli opowieść nie tylko o Herbstach…
  (wykład otwarty w Muzeum Pałac Herbsta; Łódź, 20 października 2021 r.)
 3. Fascynująca historia Góry Gradowej i jej okolic
  (wykład otwarty podczas Gdańskich Dni Seniora; Gdańsk, 12 października 2021 r.)

... a także mniej publikowałem na portalach internetowych (raptem siedem tekstów):

 1. Początki piłki nożnej w Gdańsku. Jak koń oficera wpadł do dziury, a angielski pastor do gry namawiał (gdansk.pl, 4 grudnia 2021)
 2. Jan Daniluk o tajemnicach obrony Poczty Polskiej w Gdańsku w 1939 roku (gdansk.pl, 3 października 2021)
 3. Kim był Jan Ożdżyński, jedna z pierwszych ofiar II wojny światowej w Gdańsku (gdansk.pl, 30 sierpnia 2021)
 4. Pierwsze stadiony w Gdańsku (trojmiasto.pl, 18 marca 2021)
 5. Strażnik Bałtyku z Góry Gradowej (trojmiasto.pl, 27 lutego 2021)
 6. Kajakiem przez Wolne Miasto (trojmiasto.pl, 18 lutego 2021)
 7. Rowerowe tradycje dawnego Gdańska (trójmiasto.pl, 25 stycznia 2021)


Dla porządku dodam, że poprowadziłem także trzy wykłady szkoleniowe (dla przewodników), zostałem współautorem jednego opracowania historyczno-konserwatorskiego, pracowałem jako konsultant dwóch tomów powieści historycznej, a także rozpocząłem współpracę na tym polu z jedną z wytwórni filmowych w Warszawie. Na koniec wreszcie zostałem zaproszony do komitetu redakcyjnego czasopisma naukowego "Łambinowicki Rocznik Muzealny. Jeńcy wojenni w latach II wojny światowej" (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu).

Tyle z 2021 r. Jakie plany na rok bieżący?

Chyba najłatwiej będzie je zaprezentować w punktach:

 1. wydanie publikacji "Dwudziestolecie pomiędzy. Miniatury o Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939) /wydawnictwo Marpress/
  (książka już na zaawansowanym etapie prac redakcyjnych, powinna ukazać się w ciągu kilku pierwszych miesięcy 2022 r.).
 2. publikacja sześciu (zamówionych już) artykułów naukowych (w czasopismach naukowych lub publikacjach zbiorowych) - są to teksty bądź już napisane (trzy z nich są w trakcie redakcji) lub w będące w trakcie powstawania (termin oddania pozostałych trzech to marzec 2022 r.),
 3. wydanie jednej publikacji z moją redakcją merytoryczną i komentarzem (wydawnictwo Muzeum Gdańska),
 4. przygotowanie jednego opracowania historycznego na zlecenie (historia mniej więcej 130 lat jednego z najważniejszych zabytków w Gdańsku...).
 5. publikacja łącznie 20 artykułów popularnonaukowych na portalach internetowych w skali całego roku (kontynuacja współpracy głównie z Trojmiasto.pl i Gdansk.pl, a co ważniejsze: utrzymanie regularności w tej współpracy),
 6. 1-2 teksty dla znanego i cenionego czasopisma "30 Dni" oraz kontynuacja współpracy z "Garnizon. Magazyn oryginalny" Hossy,
 7. regularniejsze publikowanie treści na mojej stronie domowej (przynajmniej 10 wpisów na rok),
 8. utrzymanie na profilu Fb Jan Daniluk - Historyk poziomu minimum 20 tysięcy zasięgu postów (na miesiąc),
 9. ... i wreszcie crème de la crème: ukończenie maszynopisu pierwszej, naukowej monografii Wolnego Miasta Gdańska (1920-1939)!
To powyższe to plany minimum. Po głowie mi chodzą jeszcze pomysły na większe lub mniejsze publikacje książkowe, prace nad nimi są zaawansowane... ale czy dojdą one w 2022 r. do finału? Wydawcy się już znaleźli, materiały są zebrane... brakuje (jak zwykle) tylko czasu. Zobaczymy.

Łatwo nie będzie :) Trzymajcie kciuki!

okładka