• ostatnia aktualizacja: 05-11-2021

Jan Daniluk (ur. 1984) – doktor historii, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Pełnomocnik dyrektora Hevelianum ds. historii i dziedzictwa kulturowego. Historią zawodowo zajmuje się od 14 lat. Wcześniej pracował na Uniwersytecie Gdańskim, w Muzeum Sopotu, w Dziale Naukowym Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz w pionie edukacyjno-naukowym gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, środowiskiem przewodników, radami dzielnic oraz instytucjami kultury. Publicysta historyczny. Konsultant merytoryczny publikacji (także powieści historycznych), recenzent, autor opinii historycznych. Prowadzi badania także dla podmiotów komercyjnych (np. inwestorów). 

Pasjonat i badacz historii Gdańska oraz Sopotu (XIX-XX w.). Zajmuje się także historią ziem polskich wcielonych do Rzeszy w latach II wojny światowej oraz dziejami Prus Wschodnich (1933-1945). W szerszej perspektywie bada SS, SA, policję doby Trzeciej Rzeszy i jeńców wojennych w niewoli niemieckiej. Interesuje się również historią kolonializmu, w szczególności niemieckiego (1884-1919). 

Miłośnik turystyki kajakowej, Depeche Mode, gier planszowych i książek (powieści Andrzeja Sapkowskiego, urban fantasy, steam punk). Prywatnie - mąż i ojciec trzech córek. 


Stypendia i granty:

  • 2011-2014: granty na badania własne dla doktorantów i młodych naukowców UG
                     (pobyty badawcze we Fryburgu Bryzgowijskim, Monachium, Berlinie i  Poczdamie)  
  • 2010 r.:      stypendium Instytutu Herdera (pobyt badawczy w Marburgu)
Członkostwo w stowarzyszeniach, towarzystwach naukowych, radach, komitetach redakcyjnych itp.:
Nagrody i wyróżnienia:
  • 2014 r.: Nagroda Rektora UG (II stopnia) dla najlepszego doktoranta (za rok akademicki 2012/2013)
  • 2010 r.: Gdańska Nagroda Samorządowa (2. miejsce ex aequo) za najlepszą pracę dyplomową
                poświęconą tematyce gdańskiej