• ostatnia aktualizacja: 16-06-2024

Jan Daniluk (ur. 1984) – doktor historii, absolwent i wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego (UG). 

Adiunkt w Zakładzie Historii Gdańska, Pomorza i Regionu Nadbałtyckiego w Instytucie Historii, Wydziału Historycznego UG. Na uczelni prowadzi zajęcia przede wszystkim z historii Polski i powszechnej XX w. Historią zawodowo zajmuje się od 15 lat. Wcześniej pracował w Hevelianum, w Muzeum Sopotu, w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz w Instytucie Pamięci Narodowej.

Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, środowiskiem przewodników, radami dzielnic oraz instytucjami kultury. Publicysta historyczny. Konsultant merytoryczny publikacji (także powieści historycznych), recenzent, autor opinii historycznych. Prowadzi badania także dla podmiotów komercyjnych (np. inwestorów). 

Pasjonat i badacz historii Gdańska oraz Sopotu (XIX-XX w.). W szerszej perspektywie zajmuje się historią Rzeszy Niemieckiej (1933-1945) i jeńców wojennych w niewoli niemieckiej w latach II wojny światowej. Interesuje się również historią kolonializmu, w szczególności niemieckiego (1884-1919). 

Miłośnik turystyki kajakowej, Depeche Mode, gier planszowych i książek (powieści Andrzeja Sapkowskiego, urban fantasy, steam punk). Prywatnie - mąż i ojciec trzech córek.

Fot. Dawid Linkowski. 


Stypendia i granty:

 • 2011-2014: granty na badania własne dla doktorantów i młodych naukowców UG
                   (pobyty badawcze we Fryburgu Bryzgowijskim, Monachium, Berlinie i  Poczdamie)  
 • 2010 r.:      stypendium Instytutu Herdera (pobyt badawczy w Marburgu)
Członkostwo w stowarzyszeniach, towarzystwach naukowych, radach, komitetach redakcyjnych itp.:
 • od 2021 r.: członek komitetu redakcyjnego (rady naukowej) czasopisma "Łambinowicki Rocznik Muzealny.
                   Jeńcy wojenni w latach II wojny światowej" (https://www.cmjw.pl/lambinowicki-rocznik-muzealny/)
 • od 2019 r.: członek zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Upamiętnienia Obozów Jenieckich w Szubinie
 • 2018-2020: wiceprzewodniczący Rady Programowej Hevelianum (www.hevelianum.pl)
 • 2018-2022: Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych (www.muzeauczelniane.pl)
 • od 2014 r.: Towarzystwo Domu Uphagena (www.domuphagena.pl)
 • 2014-2022: Verein für corpsstudentische Geschichtsforschung e.V. (www.vfcg.eu)
Nagrody, wyróżnienia, udział w konkursach:
 • 2022 r.: II miejsce w edycji książki pomorskiej (reportaż i literatura faktu) za Dwudziestolecie pomiędzy. Miniatury                         o Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939) /Gdańsk 2022/, podczas XXII Kościerski Targów Książki Kaszubskiej                      i Pomorskiej COSTERINA 2022
 • 2020 r.: finał Pomorskiej Nagrody Literackiej 'Wiatr od Morza" w kategorii książki pomorskiej za "Miasta skoszarowane".                 Gdańsk i Sopot jako garnizon Wehrmachtu w latach 1939-1945 /Gdańsk 2019/
 • 2014 r.: Nagroda Rektora UG (II stopnia) dla najlepszego doktoranta (za rok akademicki 2012/2013)
 • 2010 r.: Gdańska Nagroda Samorządowa (2. miejsce ex aequo) za najlepszą pracę dyplomową
              poświęconą tematyce gdańskiej