• ostatnia aktualizacja: 16-06-2024
Krótka historia polityczna Wolnego Miasta, „30 Dni” 2020, nr 6 (152), s. 20-29. ISSN 1506-6487.

Pójść do kina w dawnym Wrzeszczu...
„Garnizon. Magazyn oryginalny” 2020, nr 2, s. 26-29.

Sport w koszarach, czyli o dawnym stadionie sportowym w Garnizonie, 
„Garnizon. Magazyn oryginalny” 2020, nr 1, s. 26-29.

Zawładnąć Gdańskiem z Hagelsbergu
„30 Dni” 2020, nr 3 (149), s. 54-55. ISSN 1506-6487.

Polski kolejarz w Wolnym Mieście, 
„30 Dni” 2020, nr 3 (149), s. 24-27. ISSN 1506-6487.

Koniec Miasta, 
„30 Dni” 2020, nr 1/2 (147/148), s. 10-15. ISSN 1506-6487.

Pierwsze otwarcie. Krótka historia pasażu w Wielkiej Zbrojowni otwartego pierwszy raz dla publiczności w maju 1923 r., 
Akademia w Mieście. (Pół)rocznik Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku”, 2020, nr 6 (kwiecień), s. 2-5. ISSN: 2544-4220.

Nazwy ulic miasta Sopotu (wprowadzenie do tematu)
„Rocznik Sopocki” 2019, T. XXX, s. 45-66. ISSN: 0137-334X

Pierwszy fotograf Uniwersytetu Gdańskiego, 
„Gazeta Uniwersytecka Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego” 2019, nr 4 (160), s. 32-33. ISSN: 1689-4723.

Pokojowa koegzystencja? Niemcy i Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku,
 „Mówią Wieki. Magazyn historyczny", 2019, nr 7 (714), s. 31-35. ISSN: 1230-4018.

Do trzech razy sztuka, 
„Gazeta Uniwersytecka Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego” 2019, nr 1 (157), s. 51. ISSN: 1689-4723

Oliwa w granicach Sopotu - niezrealizowany pomysł
„Rocznik Sopocki” 2018, T. XXIX, s. 119-132. ISSN: 0137-334X

Szkoła policyjna dla Wolnego Miasta, 
„30 Dni” 2018, nr 4/5 (138/139), s. 38-42. ISSN: 1506-6487

Funkcje Sopotu w latach II wojny światowej, „Rocznik Sopocki” 2017, T. XXVIII, s. 117-137. ISSN: 0137-334X


Danzig na falach 230,2 m. Krótka historia gdańskiej rozgłośni radiowej,
„Nasza Historia” (wyd. „Pomorze”) 2016,          nr 11 (36), s. 24-26. ISSN: 2300-9462

Narwik - długie życie obozowych baraków„30 Dni” 2016, nr 4/5 (126/127), s. 30-37. ISSN 1506-648                                  [współautor: Jarosław Wasielewski]

Zagadka wojennej fotografii, 
„Nasza Historia” (wyd. „Pomorze”) 2016, nr 9 (34), s. 12-13. ISSN: 2300-9462

Smutny. Krótka opowieść o niezwykłym pomniku z Kaszub, „Nasza Historia” (wyd. „Pomorze”) 2016, nr 7-8 (32-33),       s. 22-23. ISSN: 2300-9462

Ponura pamiątka z lat wojny: koc obozowy z ludzkich włosów, „Nasza Historia” (wyd. „Pomorze”) 2016, nr 6 (31),         s. 24-25. ISSN: 2300-9462

Pelplińska kuźnia kadr policyjnych Heinricha Himmlera, 
„Nasza Historia” (wyd. „Pomorze”) 2016, nr 4 (29), s. 6-9. ISSN: 2300-9462

Wokół „Bastionu Wałowa”, „30 Dni” 2016, nr 1/2 (123/124), s. 10-16. ISSN 1506-648

Josef Thorak i tajemnica gdańskiej głowy Hitlera, „Nasza Historia” (wyd. „Pomorze”) 2016, nr 2 (27), s. 6-9.                  ISSN: 2300-9462

Paradoksy Wolnego Miasta, „Magazyn Trójmiasto” - dodatek do "Gazeta Wyborcza - Trójmiasto",13 listopada 2015, s. 12

Kalkening, zapomniany malarz z Jelitkowa, „Nasza Historia” (wyd. „Pomorze”) 2015, nr 4 (17), s. 24-25.                      ISSN: 2300-9462

Zasieki na plaży, „Biuletyn IPN Pamięć.pl” 2014, nr 9 (30), s. 26-30. ISSN: 2084-7319

Jan Ożdżyński, pierwsza ofiara wojny w Gdańsku, „Nasza Historia” (wyd. „Pomorze”) 2014, nr 9 (10), s. 6-8.              ISSN: 2300-9462

Gdańsk i Gdynia na szlaku ucieczek jeńców alianckich, „Nasza Historia” (wyd. „Pomorze”) 2014, nr 6 (7), s. 10-12.         ISSN: 2300-9462

Hohenzollernowie w Gdańsku u progu Wielkiej Wojny, dodatek specjalny „Polska – Dziennik Bałtycki: 69 lat”, 19 maja 2014 r., s. 20

Niezrealizowane projekty Wehrmachtu (1939-1945) [w:] Gdańsk niezaistniały, pod red. K. Grabowskiego, Gdańsk 2014, k. 8-8a (folder wydany przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w ramach  XII Bałtyckiego Festiwalu Nauki)

Centrum Hewelianum w Forcie Góry Gradowej w Gdańsku – próba bilansu pierwszego okresu działalności (lipiec 2008 – grudzień 2009) [w:] Twierdza Grudziądz. Ochrona, zarządzanie, zagospodarowanie. Materiały pokonferencyjne, Grudziądz 2012, s. 65-70. ISBN: 978-83-88076-24-4

Archiwum w fabryce czekolady, „30 Dni” 2012, nr 1 (99), s. 26-31. ISSN 1506-6487

Gdańskie korporacje akademickie (część II): lata 1921-1939 i okres po 1989 r., „Pismo Politechniki Gdańskiej”, 2011, nr 8, s. 50-52. ISSN: 1429-4494

Gdańskie korporacje akademickie (część I): zarys problematyki, stań badań i lata 1904-1921, „Pismo Politechniki Gdańskiej” 2011, nr 7, s. 45-49. ISSN: 1429-4494

Wrzeszcz skoszarowany [w:] Wędrówki po Wrzeszczu, pod red. K. i J. Szczepańskich, Gdańsk 2011, s. 110-131. ISBN: 978-83-7453-016-3

Kościoły Wrzeszcza [w:] Wędrówki po Wrzeszczu, pod red. K. i J. Szczepańskich, Gdańsk 2011, s. 222-252. ISBN: 978-83-7453-016-3 [współautor: Jakub Szczepański]

Pomnik 17 Pułku Artylerii Ciężkiej [w:] 200 lat kąpieliska w Brösen/Brzeźnie, pod red. B. Dejny, Gdańsk 2011, k. 6-6a (folder wydany przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w ramach IX Bałtyckiego Festiwalu Nauki)

Krótka historia K! Lauda w Kownie oraz jej reaktywacji (1928-2010), „Korporant Polski” 2010, nr 7, s. 36-40. ISSN 1899-4733 [współautor Marcin M. Wiszowaty]

Gdańska podchorążówka, „30 Dni” 2010, nr 1 (87), s. 46-53. ISSN 1506-6487

Pierwsze urodziny Centrum Hewelianum, „Trójmiejski Informator Kulturalny” 2010, nr 5, s. 24-25.

Śladami Napoleona „Trójmiejski Informator Kulturalny” 2010, nr 4, s. 22-23.

Miasto skoszarowane, „30 Dni” 2009, nr 1 (81), 24-34 ISSN 1506-6487

Pułk zwany „kaszubską” gwardią, „30 Dni” 2008, nr 3 (77), s. 38-45. ISSN 1506-6487

Przyczynek do kwestii statusu miasta Gdańska w I poł. XVII w., „Przegląd  Numizmatyczny” 2006, nr 3 (54), s. 39- 43 ISSN 1231-143X