• ostatnia aktualizacja: 16-06-2024

Wydawnictwa naukowe:

"Miasta skoszarowane". Gdańsk i Sopot jako garnizon Wehrmachtu w latach 1939-1945, Gdańsk 2019, ss. 532
(seria Monografie Muzeum Gdańska: tom 2) ISBN: 978-83-61077-98-5 (monografia naukowa)

SS w Gdańsku. Wybrane zagadnienia, Gdańsk 2013, ss. 180
ISBN: 978-837-629-398-1 (zbiór artykułów naukowych) 
_________________________

Wydawnictwa popularnonaukowe:

Dwudziestolecie pomiędzy. Miniatury o Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939)
, Gdańsk 2022, ss. 300.
ISBN: 978-83-7528-208-5 (zbiór artykułów popularnonaukowych)

Dom Zdrojowy. Kurort Brzeźno 1893-2021, Gdańsk 2021, ss. 128.
ISBN: 978-83-953303-5-3 (album)

Dzieje Fortu. Spacerownik
, Gdańsk 2021, ss. 78
ISBN: 978-83-953303-3-9 (przewodnik) 
   wydanie w jęz. angielskim: The Fort history. A walking guidebook, Gdańsk 2021, ss. 78. 
   ISBN: (guidebook)

Stalag XXI B/H Thure. Jeńcy wojenni w Turze w latach II wojny światowej / Prisoners of War in Tur during World War Two, 
Szubin 2020, ss. 72 
ISBN: 978-83-958269-0-0 (broszura popularnonaukowa) [współautor: Mariusz Winiecki]

Góra Gradowa - krótka historia
, Gdańsk 2020, ss. 168
ISBN: 978-83-955330-2-2 (monografia popularnonaukowa) 

Wrzeszcz na dawnej pocztówce. Spacer drugi
, Gdańsk 2019, ss. 218
ISBN: 978-83-62129-43-0 (album) [współautor - Jarosław Wasielewski]

Kasyno w Sopocie (1919-1944) / Casino in Sopot (1919-1944), Sopot 2018, ss 58
ISBN: 978-83-61385-09-7 (katalog wystawy) [współautorka: Karolina Babicz-Kaczmarek]

Obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku
, Warszawa 2014, ss. 25
(seria Patroni Naszych Ulic)
ISBN: 978-83-7629-686-9 (broszura popularnonaukowa)

  wydanie 2., poprawione: Obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku [w:] Patroni Naszych Ulic, Warszawa 2018, s. 336-363 
  ISBN: 978-83-8098-345-8 (artykuł w zbiorze artykułów popularnonaukowych)

Wrzeszcz na dawnej pocztówce. Spacer pierwszy
, Gdańsk 2014, ss. 215
 ISBN: 978-83-63709-68-6 (album) 
[współautor - Jarosław Wasielewski]

Dolny Wrzeszcz i Zaspa, Gdańsk 2012, ss. 238
ISBN: 978-85-6370-901-1 (monografia popularnonaukowa) [współautor - Jarosław Wasielewski]

_________________________

Jako redaktor, konsultant, autor posłowia, współpracownik itp.:

Michael Wieck, Miasto utracone. Młodość w Königsbergu w czasach Hitlera i Stalina, tłum. M. Leszczyńska, Warszawa 2018, ss. 356.  ISBN: 978-83-65979-10-0 (posłowie i konsultacja naukowa: Jan Daniluk)


Łukasz Jasiński, Paweł Machcewicz, Rafał Wnuk, Oliwia Gałka-Olejko (współpraca: Jan Daniluk), Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Katalog wystawy głównej, Gdańsk 2016, ss. 252. ISBN: 978-83-6302-961-6

Swój do Swego. Z dziejów przedsiębiorczości polskiej w Gdańsku okresu Wolnego Miasta (1920-1939). Szkice
, pod red. Jana Daniluka, Gdańsk 2016, ss. 94. ISBN: 978-83-9460-220-8 (zbiór artykułów)

Isabel Heinemann, Rasa, ziemia, niemiecka krew. Główny Urząd Rasy i Osadnictwa SS i nowy porządek rasowy w Europie, tłum. J. Górny, Gdańsk 2014, ss. 600. ISBN: 978-83-63029-98-2 (konsultacja naukowa tłumaczenia: Jan Daniluk)