• ostatnia aktualizacja: 16-06-2024

Recenzje i omówienia:

Erinnerungen aus der Kaschubei. Erfahrungen und Identitäten 1920-1939-1945. Hrsg. von Roland Borchers und Katarzyna Madoń-Mitzner, Berlin
2014, „Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung” 2016, Bd. 65, H. 4, s. 641-642.
ISSN: 0948-8294 (omówienie)

Nowa praca o sądach
 niemieckiego Wschodu. Maximilian Becker, Mitstreiter im Volkstumskampf. Deutsche Jusitz in den eingegliederten Ostgebieten 1939-1945, München 2014, „Polska pod okupacją 1939-1945” tom II, Warszawa 2016,
s. 341-345. ISBN: 978-83-8098-055-6 
(omówienie)

Monika Tomkiewicz, Piotr Semków: Profesor Rudolf Spanner 1895-1960. Naukowiec w III Rzeszy, Gdynia 2010,
„Acta Cassubiana” 2011, t. XIII, s. 393-397. ISSN: 1509-5703 (omówienie)

______________________

Recenzje wydawnicze:

Maximilian Becker, Sądownictwo niemieckie i jego rola w polityce okupacyjnej na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy 1939-1945, tłum. W. Niemirowski, Warszawa 2020, ss. 384.  ISBN: 978-83-8098-199-7. 

Gdańsk jest kluczem do wszystkiego. W poszukiwaniu genius loci miasta, pod red. A. Siekierskiej, W. Borzestowskiego, Kraków 2019, ss. 219. ISBN: 978-83-66269-19-4.