• ostatnia aktualizacja: 16-06-2024

Zweite Chance. Organisation und Aufgaben der Sturmabteilung der NSDAP (SA) in den eingegliederten Ostgebieten während des Zweiten Weltkriegs
(referat wygłoszony podczas V. Kongresu Poloznawczego / V. Kongress Polenforschung organizowanego 5-8 marca 2020 r. w Halle; referat wygłoszony 6 marca)

Gdańsk jako ośrodek akademicki na ziemiach północnych i zachodnich powojennej Polski (1945-1970)
(referat na IV sympozjum źródłoznawczym Gdańsk 1945-1960: "Miasta odzyskane". Demografia i społeczeństwo w pierwszych dekadach po II wojnie światowej, Gdańsk 12-13 grudnia 2019 r., referat wygłoszony 12 grudnia)

Polsko-Amerykańska Fundacja Upamiętnienia Obozów Jenieckich w Szubinie
(referat wygłoszony na II konferencji "Miejsca po niemieckich obozach jenieckich w Polsce. Odkrywane czy zapomniane?", Opole, 29 listopada 2019 r.)

Narodziny nowoczesnego sportu w Gdańsku (1859-1914)
(referat na konferencji naukowej "Między prowincjonalizmem a nowoczesnością. Gdańsk w XIX wieku", Gdańsk 12-13 listopada 2019 r., referat wygłoszony 13 listopada)

Gdynia/Gotenhafen w świetle prasy niemieckiej (1939-1940)
(konferencja naukowa "Gdynia i Wybrzeże we wrześniu 1939 roku i w początkach okupacji niemieckiej", Gdynia 12 października 2019 r.)

Obozy jenieckie Kriegsmarine
(V Konferencja Historii Morskiej i Rzecznej, Gdańsk 5-6 kwietnia 2019 r.; wykład wygłoszony 5 kwietnia)

Ewolucja podziału administracyjnego powojennego Gdańska (do końca 1973 r.)
(III sympozjum źródłoznawcze "Gdańsk 1945-1960": "Odbudowa, rozwój infrastruktury i struktury przestrzenno-urbanistycznej", Gdańsk, 7 grudnia 2018 r.)

Lata 1918-1920 a kwestia nowego statusu Gdańska w realiach powojennej Europy
(konferencja naukowa "Pomorze Gdańskie w drodze do Niepodległości", Gdańsk, 29 czerwca 2018 r.)

19. Światowy Kongres Esperanto w Gdańsku (31 lipca - 4 sierpnia 1927 r.) w świetle druków ulotnych
(sympozjum naukowe "Niemieckie i polskie druki ulotne jako media kulturowej (przeciw)pamięci", Gdańsk, 21-22 czerwca 2018 r.; referat wygłoszony 21 czerwca)

Życie parafii Lutra od powstania do 1945 r.
(konferencja naukowa "Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku-Wrzeszczu. Historia i architektura", Gdańsk 20 kwietnia 2018 r.)

Wielka Aleja w latach 1920-1945
(seminarium "Wielka Aleja - historia, tożsamość, wyzwania" , Gdańsk, 27 maja 2017 r.)

SA w rejencji ciechanowskiej
(międzynarodowe sympozjum naukowe „Ostpreußen in Polen? Der Regierungsbezirk Zichenau unter deutscher Besatzung 1939-1945 / Prusy Wschodnie w Polsce? Rejencja Ciechanowska pod okupacją niemiecką 1939-1945", Warszawa 17-19 maja 2017 r.; referat wygłoszony 18 maja)

Stalag XX B Marienburg (1939-1945)
(konferencja naukowa „Żuławy w 1945 r. Źródła z niedalekiej przeszłości"; Nowy Dwór Gdański, 10 listopada 2016 r.)

Przemysł stoczniowy w Gdańsku w latach II wojny światowej - jego struktury, rozwój i znaczenie dla funkcjonowania miasta i regionu.
(referat wygłoszony w jęz. polskim n na międzynarodowej konferencji „Historia Stoczni Gdańskiej", 3-4 listopada 2016 r.; Gdańsk, 4 listopada 2016 r.)

Obraz życia sportowego ziem polskich wcielonych do Rzeszy.
(ogólnopolska konferencja naukowa „Między trybunami a stadionem... Sport, sportowcy i polityka w XX wieku, czasach najnowszych i objęciach totalitaryzmów“; Gdańsk, 26 kwietnia 2016 r.)

Poland’s fate during the Second World War.
(panel historyczny w jęz. angielskim „Poland, Romania and the Second World War“ w Bukareszcie; Bukareszt, 23 listopada 2015 r.)

Oswajanie przestrzeni. Zmiany w nazewnictwie miejskim Gdańska w pierwszych latach powojennych. 
(konferencja „Gdańsk, dawniej Danzig 1945-1955. Miasto-ludzie-pamięć”, Gdańsk 26-27 marca 2015 r.; referat wygłoszony 27 marca)

Losy członków Samoobrony Niemieckiej (Volksdeutscher Selbstschutz) po rozwiązaniu organizacji. 
(konferencja „Samoobrona Niemiecka (der Volksdeutsche Selbstschutz) w okupowanej Polsce 1939 r.”, Bydgoszcz, 26 listopada 2014 r.)

Uciekinierzy z obozów jenieckich na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach w latach II wojny światowej. 
(XXII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów, Gdańsk 2-5 kwietnia 2014 r.; referat wygłoszony 4 kwietnia)

„Kasernierter Kurort” – Zoppot in den Jahren des Zweiten Weltkrieges (ausgewählte Probleme). 
(międzynarodowa konferencja w jęz. niemieckim „Kurort als Tat- und Zufluchtsort. Konkurrierende Erinnerungen im Mittel- und Osteuropäischen Raum im 19. und 20. Jahrhundert“, Lipsk 28-29 czerwca 2013 r.; referat wygłoszony 29 czerwca)

Jeńcy wojenni na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach w latach II wojny światowej (stan badań i postulaty badawcze). 
(X Ogólnopolska Konferencja Historyków Studentów Wojskowości, Gdańsk 23-25 listopada 2012 r.; referat wygłoszony 23 listopada)

The New Gdansk (Nova Dantzig) in the heart of the Brazilian jungle – an unknown chapter in the history of emigration from the Free City of Gdansk (1932-1944). 
(międzynarodowa konferencja w jęz. angielskim “East Europe in Exile: Patterns of Transatlantic Migrations”,  Gdańsk, 31 maja – 3 czerwca 2012 r.; referat wygłoszony 31 maja)

Osadnictwo Niemców etnicznych w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie (wybrane zagadnienia).
(międzynarodowa konferencja w jęz. polskim i niemieckim „Inżynieria społeczna w Europie Środkowej w XX w.”, Warszawa, 2-4 kwietnia 2012 r.; referat wygłoszony 3 kwietnia)

Obozy jenieckie w Toruniu w latach II wojny światowej. 
(konferencja „Obozy niemieckie w Toruniu w latach 1939-1945”; Toruń 25 stycznia 2012 r.)

      Garnizon gdański w ramach Królewsko-Pruskiego XVII Korpusu Armijnego (1890-1918/1919). 
   
(VII Ogólnopolska Konferencja Historyków Studentów Wojskowości, Wrocław 27-29  listopada 2009 r.; referat wygłoszony 28 listopada 2009 r.)