Poniżej przedstawiam zaplanowane wystąpienia na konferencjach, sympozjach, w ramach wykładów otwartych lub paneli dyskusyjnych.

Jeśli data, miejsce lub godzina nie zostały podane, informacje te będą uzupełnione w późniejszym terminie.
______________________________________________________________

25 maja 2022 r. (środa), godz. 11:05

Sopot jako centrum życia sportowego w regionie (do 1939 r.)

/w ramach konferencji o dziejach Sopotu/

Skansen w Sopocie, oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, ul. J.J. Haffnera 63, Sopot

26 maja 2022 r. (czwartek), godz. 17:00

Polski sport w Wolnym Mieście Gdańsku

Ratusz Głównego Miasta (Muzeum Gdańsk), ul. Długa 46-47, Gdańsk

31 maja 2022 r. (wtorek), godz. 18:00

Spotkanie wokół książki "Dwudziestolecie pomiędzy. Miniatury o Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939)"

Biblioteka Kolonia (Filia WiMBP Gdańsk), ul. Manifestu Połanieckiego 32/34, Gdańsk-Wrzeszcz