Poniżej przedstawiam zaplanowane wystąpienia na konferencjach, sympozjach, w ramach wykładów otwartych lub paneli dyskusyjnych.

Jeśli data, miejsce lub godzina nie zostały podane, informacje te będą uzupełnione w późniejszym terminie.
______________________________________________________________

26 stycznia 2023 r. (czwartek), godz. 18.00-19.30 Gdańsk

wykład otwarty "Praca przymusowa a przemysł stoczniowy w Gdańsku w latach II wojny światowej"

Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1