• ostatnia aktualizacja: 26-10-2020

Góra Gradowa - krótka historia
, Gdańsk 2020, ss. 168.
ISBN: 978-83-955330-2-2 (monografia popularnonaukowa)

"Miasta skoszarowane". Gdańsk i Sopot jako garnizon Wehrmachtu w latach 1939-194
5, Gdańsk 2019, ss. 532.
(seria Monografie Muzeum Gdańska: tom 2) ISBN: 978-83-61077-98-5 (monografia naukowa)

Wrzeszcz na dawnej pocztówce. Spacer drugi
, Gdańsk 2019, ss. 218. 
[współautor - Jarosław Wasielewski] ISBN: 978-83-62129-43-0 (album)

Kasyno w Sopocie (1919-1944) / Casino in Sopot (1919-1944), Sopot 2018, ss 58. 
[współautor - Karolina Babicz-Kaczmarek] ISBN: 978-83-61385-09-7 (katalog wystawy)

Obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku
, Warszawa 2014, ss. 25.
(seria Patroni Naszych Ulic) ISBN: 978-83-7629-686-9 (broszura popularnonaukowa)

  wydanie 2., poprawione: Obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku [w:] Patroni Naszych Ulic, Warszawa 2018, s. 336-363.
  ISBN: 978-83-8098-345-8 (artykuł w zbiorze artykułów popularnonaukowych)

Wrzeszcz na dawnej pocztówce. Spacer pierwszy
, Gdańsk 2014, ss. 215. 
[współautor - Jarosław Wasielewski] ISBN: 978-83-63709-68-6 (album)

SS w Gdańsku. Wybrane zagadnienia, Gdańsk 2013, ss. 180. 
ISBN: 978-837-629-398-1 (zbiór artykułów naukowych) 

Dolny Wrzeszcz i Zaspa, Gdańsk 2012, ss. 238. 
[współautor - Jarosław Wasielewski]  ISBN: 978-85-6370-901-1 (monografia popularnonaukowa)
_________________________

Michael Wieck, Miasto utracone. Młodość w Königsbergu w czasach Hitlera i Stalina, tłum. M. Leszczyńska, Warszawa 2018, ss. 356.  ISBN: 978-83-65979-10-0 (posłowie i konsultacja naukowa: Jan Daniluk)

Łukasz Jasiński, Paweł Machcewicz, Rafał Wnuk, Oliwia Gałka-Olejko (współpraca: Jan Daniluk), Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Katalog wystawy głównej, Gdańsk 2016, ss. 252. ISBN: 978-83-6302-961-6

Swój do Swego. Z dziejów przedsiębiorczości polskiej w Gdańsku okresu Wolnego Miasta (1920-1939). Szkice
, pod red. Jana Daniluka, Gdańsk 2016, ss. 94. ISBN: 978-83-9460-220-8 (zbiór artykułów)

Isabel Heinemann, Rasa, ziemia, niemiecka krew. Główny Urząd Rasy i Osadnictwa SS i nowy porządek rasowy w Europie, tłum. J. Górny, Gdańsk 2014, ss. 600. ISBN: 978-83-63029-98-2 (konsultacja naukowa tłumaczenia: Jan Daniluk)