• Aktualiesierung: 16-06-2024


Wissen. Veröffentlichungen: 

"Miasta skoszarowane". Gdańsk i Sopot jako garnizon Wehrmachtu w latach 1939-1945, Gdańsk 2019, ss. 532
(seria Monografie Muzeum Gdańska: tom 2) ISBN: 978-83-61077-98-5 (Monographie)

SS w Gdańsku. Wybrane zagadnienia, Gdańsk 2013, ss. 180. 
ISBN: 978-837-629-398-1 (historische Aufsätze) 


_________________________

Populärwissen. Veröffentlichungen: 

Dzieje Fortu. Spacerownik
, Gdańsk 2021, ss. 78

ISBN: 978-83-953303-3-9 (Reiseführer) 

Stalag XXI B/H Thure. Jeńcy wojenni w Turze w latach II wojny światowej / Prisoners of War in Tur during World War Two, Szubin 2020, ss. 72 
ISBN: 978-83-958269-0-0 (Broschüre) [Koautor: Mariusz Winiecki]

Góra Gradowa - krótka historia, Gdańsk 2020, ss. 168. 
ISBN: 978-83-955330-2-2 (Monographie) 

Wrzeszcz na dawnej pocztówce. Spacer drugi, Gdańsk 2019, ss. 218. 
 ISBN: 978-83-62129-43-0 (Bildband) [Koautor: Jarosław Wasielewski]

Kasyno w Sopocie (1919-1944) / Casino in Sopot (1919-1944)
, Sopot 2018, ss 58. 
ISBN: 978-83-61385-09-7 (Sonderausstellungskatalog) [Koautorin: Karolina Babicz-Kaczmarek] 

Obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku
(seria Patroni Naszych Ulic), Warszawa 2014, ss. 25. 
ISBN: 978-83-7629-686-9 (Broschüre)
   2. verbessert. Auflage: Obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku [w:] Patroni Naszych Ulic, Warszawa 2018, s. 336-363 
   ISBN: 978-83-8098-345-8 (Aufsatz)

Wrzeszcz na dawnej pocztówce. Spacer pierwszy
, Gdańsk 2014, ss. 215. 
ISBN: 978-83-63709-68-6 (Bildband) [Koautor: Jarosław Wasielewski] 

Dolny Wrzeszcz i Zaspa, Gdańsk 2012, ss. 238. 
ISBN: 978-85-6370-901-1 (populärwissenschaftliches Buch) [Koautor: Jarosław Wasielewski]
_________________________

Als Herausgeber, Vorwortauthor, in Zusammenarbeit usw: 

Michael Wieck, Miasto utracone. Młodość w Königsbergu w czasach Hitlera i Stalina, tłum. M. Leszczyńska, Warszawa 2018, ss. 356.  ISBN: 978-83-65979-10-0 (Vorwort und wissen. Beratung: Jan Daniluk)

Łukasz Jasiński, Paweł Machcewicz, Rafał Wnuk, Oliwia Gałka-Olejko (Kooperation: Jan Daniluk), Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Katalog wystawy głównej, Gdańsk 2016, ss. 252. ISBN: 978-83-6302-961-6

Swój do Swego. Z dziejów przedsiębiorczości polskiej w Gdańsku okresu Wolnego Miasta (1920-1939). Szkice, Hrsg. Jan Daniluk, Gdańsk 2016, ss. 94. ISBN: 978-83-9460-220-8 (Sammelwerk)

Isabel Heinamann, Rasa, ziemia, niemiecka krew. Główny Urząd Rasy i Osadnictwa SS i nowy porządek rasowy w Europie, tłum. J. Górny, Gdańsk 2014, ss. 600. ISBN: 978-83-63029-98-2 (wissen. Beratung für Übersetzung: Jan Daniluk)