• Aktualiesierung: 16-06-2024

Poland’s fate during the Second World War 
(referat wygłoszony podczas panelu historycznego „Poland, Romania and the Second World War“ w Bukareszcie; Bukareszt, 23 listopada 2015 r.)

Oswajanie przestrzeni. Zmiany w nazewnictwie miejskim Gdańska w pierwszych latach powojennych 
(konferencja „Gdańsk, dawniej Danzig 1945-1955. Miasto-ludzie-pamięć”, Gdańsk 26-27 marca 2015 r.; referat wygłoszony 27 marca 2015 r.)

Losy członków Samoobrony Niemieckiej (Volksdeutscher Selbstschutz) po rozwiązaniu organizacji 
(konferencja „Samoobrona Niemiecka (der Volksdeutsche Selbstschutz) w okupowanej Polsce 1939 r.”, Bydgoszcz 26 listopada 2014 r.

Uciekinierzy z obozów jenieckich na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach w latach II wojny światowej 
(XXII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów, Gdańsk 2-5 kwietnia 2014 r.; referat wygłoszony 4 kwietnia 2014 r.)

„Kasernierter Kurort” – Zoppot in den Jahren des Zweiten Weltkrieges (ausgewählte Probleme) 
(międzynarodowa konferencja w jęz. niemieckim „Kurort als Tat- und Zufluchtsort. Konkurrierende Erinnerungen im Mittel- und Osteuropäischen Raum im 19. und 20. Jahrhundert“, Lipsk 28-29 czerwca 2013 r.; referat wygłoszony 29 czerwca 2013 r.

Jeńcy wojenni na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach w latach II wojny światowej (stan badań i postulaty badawcze) 
(X Ogólnopolska Konferencja Historyków Studentów Wojskowości, Gdańsk 23-25 listopada 2012 r.; referat wygłoszony 23 listopada 2012 r.

The New Gdansk (Nova Dantzig) in the heart of the Brazilian jungle – an unknown chapter in the history of emigration from the Free City of Gdansk (1932-1944) 
(międzynarodowa konferencja w jęz. angielskim “East Europe in Exile: Patterns of Transatlantic Migrations”,  Gdańsk, 31 maja – 3 czerwca 2012 r.; referat wygłoszony 31 maja 2012 r.)

Osadnictwo Niemców etnicznych w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie (wybrane zagadnienia)
(międzynarodowa konferencja w jęz. polskim i niemieckim „Inżynieria społeczna w Europie Środkowej w XX w.”, Warszawa, 2-4 kwietnia 2012 r.; referat wygłoszony 3 kwietnia 2012 r.)

Obozy jenieckie w Toruniu w latach II wojny światowej 
(konferencja „Obozy niemieckie w Toruniu w latach 1939-1945”; Toruń 25 stycznia 2012 r.)

      Garnizon gdański w ramach Królewsko-Pruskiego XVII Korpusu Armijnego (1890-1918/1919) 
      
(VII Ogólnopolska Konferencja Historyków Studentów Wojskowości, Wrocław 27-29  listopada 2009 r.; referat wygłoszony 28 listopada          2009 r.)