• last update: 19-09-2018

Obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku (seria Patroni Naszych Ulic), Warszawa 2014, ss. 25. 
ISBN: 978-83-7629-686-9 (booklet)

Wrzeszcz na dawnej pocztówce. Spacer pierwszy
, Gdańsk 2014, ss. 215. 
[współautor - Jarosław Wasielewski] ISBN: 978-83-63709-68-6 (album)

SS w Gdańsku. Wybrane zagadnienia, Gdańsk 2013, ss. 180. 
ISBN: 978-837-629-398-1 (historical essays) 

Dolny Wrzeszcz i Zaspa, Gdańsk 2012, ss. 238. 
[współautor - Jarosław Wasielewski]  ISBN: 978-85-6370-901-1 (popular book)