• last update: 16-06-2024
 • Paradoksy Wolnego Miasta, „Magazyn Trójmiasto” - dodatek do "Gazeta Wyborcza - Trójmiasto", 13 listopada 2015, s. 12

 • Zasieki na plaży, „Biuletyn IPN Pamięć.pl” 2014, nr 9 (30), s. 26-30. ISSN: 2084-7319

 • Jan Ożdżyński, pierwsza ofiara wojny w Gdańsku, „Nasza Historia” (wyd. „Gdańsk”) 2014, nr 9 (10), s. 6-8. ISSN: 2300-9462

 • Gdańsk i Gdynia na szlaku ucieczek jeńców alianckich, „Nasza Historia” (wyd. „Gdańsk”) 2014, nr 6 (7), s. 10-12. ISSN: 2300-9462

 • Hohenzollernowie w Gdańsku u progu Wielkiej Wojny, dodatek specjalny „Polska – Dziennik Bałtycki: 69 lat”, 19 maja 2014 r., s. 20

 • Niezrealizowane projekty Wehrmachtu (1939-1945) [w:] Gdańsk niezaistniały, pod red. K. Grabowskiego, Gdańsk 2014, k. 8-8a (folder wydany przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w ramach  XII Bałtyckiego Festiwalu Nauki)

 • Centrum Hewelianum w Forcie Góry Gradowej w Gdańsku – próba bilansu pierwszego okresu działalności (lipiec 2008 – grudzień 2009) [w:] Twierdza Grudziądz. Ochrona, zarządzanie, zagospodarowanie. Materiały pokonferencyjne, Grudziądz 2012, s. 65-70. ISBN: 978-83-88076-24-4

 • Archiwum w fabryce czekolady, „30 Dni” 2012, nr 1 (99), s. 26-31. ISSN 1506-6487

 • Gdańskie korporacje akademickie (część II): lata 1921-1939 i okres po 1989 r., „Pismo Politechniki Gdańskiej”, 2011, nr 8, s. 50-52. ISSN: 1429-4494

 • Gdańskie korporacje akademickie (część I): zarys problematyki, stań badań i lata 1904-1921, „Pismo Politechniki Gdańskiej” 2011, nr 7, s. 45-49. ISSN: 1429-4494

 • Wrzeszcz skoszarowany [w:] Wędrówki po Wrzeszczu, pod red. K. i J. Szczepańskich, Gdańsk 2011, s. 110-131. ISBN: 978-83-7453-016-3

 • Kościoły Wrzeszcza [w:] Wędrówki po Wrzeszczu, pod red. K. i J. Szczepańskich, Gdańsk 2011, s. 222-252. ISBN: 978-83-7453-016-3 [współautor]

 • Pomnik 17 Pułku Artylerii Ciężkiej [w:] 200 lat kąpieliska w Brösen/Brzeźnie, pod red. B. Dejny, Gdańsk 2011, k. 6-6a (folder wydany przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w ramach IX Bałtyckiego Festiwalu Nauki)

 • Krótka historia K! Lauda w Kownie oraz jej reaktywacji (1928-2010), „Korporant Polski” 2010, nr 7, s. 36-40. ISSN 1899-4733 [współautor]

 • Gdańska podchorążówka, „30 Dni” 2010, nr 1 (87), s. 46-53. ISSN 1506-6487

 • Pierwsze urodziny Centrum Hewelianum, „Trójmiejski Informator Kulturalny” 2010, nr 5, s. 24-25.

 • Śladami Napoleona „Trójmiejski Informator Kulturalny” 2010, nr 4, s. 22-23.

 • Miasto skoszarowane, „30 Dni” 2009, nr 1 (81), 24-34 ISSN 1506-6487

 • Pułk zwany „kaszubską” gwardią, „30 Dni” 2008, nr 3 (77), s. 38-45. ISSN 1506-6487

 • Przyczynek do kwestii statusu miasta Gdańska w I poł. XVII w., „Przegląd Numizmatyczny” 2006, nr 3 (54), s. 39-43 ISSN 1231-143X