• ostatnia aktualizacja: 16-06-2024

W jednym z poprzednich wpisów wspominałem, że w tym roku, z okazji  okrągłej, 70. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej - zaplanowano naukową, interdyscyplinarną konferencję poświęconą Gdańskowi w 1945 r. i pierwszych latach powojennych. Zatytułowano ją Gdańsk, dawniej Danzig 1945-1955. Miasto-ludzie-pamięć.

Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 marca br. Jej organizatorami są Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Manteuffla oraz  Miasto Gdańsk, a partnerami - Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku oraz Europejskie Centrum Solidarności, w którego murach odbędzie się impreza. Szczegółowy program konferencji można znaleźć m. in. na stronach IH PAN czy ECS.

Pierwszego dnia zaplanowano przede wszystkim rozmowy z osobami, które doskonale pamiętają 1945 r. i pierwsze lata powojenne w zrujnowanym, w nowonarodzonym mieście ("Świadkowie: historia przeżyta"). Drugiego dnia będą miały miejsce już trzy, tematyczne panele ("Miasto: zniszczenia, odbudowa, rekonstrukcje", "Ludzie: wygnanie i przybywanie, polityka i społeczeństwo" oraz "Pamięć: kształty przeszłości historycznej"),
w ramach których prelegenci wygłoszą referaty.

Mi w udziale przypadło przedstawienie tematu zaklasyfikowanego do ostatniego panelu: Oswajanie przestrzeni. Zmiany w nazewnictwie miejskim Gdańska w pierwszych latach powojennych. Inspiracją dla tego tematu był dla mnie niewielki artykuł, który w 2001 r. opublikował dr Jacek Friedrich ("Oswajanie miasta..."). W swoim wystąpieniu zaprezentuję jednak wyniki własnych badań dotyczących gdańskiej urbanonimii, związanych ze skalą zmian nazw ulic, placów czy dzielnic Gdańska w latach (przede wszystkim) 1945-1953. Wskażę na pewne interesujące prawidłowości, omówię proces decyzyjny ws. zmian nazw, problemy, które się z tym związały, postaram się porównać sytuację Gdańska w tym względzie do Elbląga, Słupska, Szczecina czy Wrocławia.

Zapraszam serdecznie na całą konferencję!


Gdańsk, dawniej Danzig 1945-1955