• ostatnia aktualizacja: 16-06-2024

10 listopada br. (w czwartek) o godz. 18.00 w Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku (oddziale Muzeum Historycznego Miasta Gdańska) rozpocznie się spotkanie promocyjne publikacji "Swój do Swego. Z dziejów przedsiębiorczości polskiej w Gdańsku okresu Wolnego Miasta (1920-1939). Szkice", której mam przyjemność być redaktorem. 

Publikacja "Swój do Swego..." składa się z naukowych, krótkich szkiców historycznych poświęconych działalności polskich przedsiębiorców w przedwojennym Gdańsku. Wydawnictwo jest skromną (niecałe 100 stron) próbą przedstawienia wybranych zagadnień związanych z powstaniem, rozwojem i funkcjonowaniem w Gdańsku do momentu wybuchu II wojny światowej polskich przedsiębiorstw, przede wszystkim prywatnych. Co jednak niezwykle istotne, nie jest to praca poświęcona historii gospodarczej, ile raczej zbiór tekstów nią inspirowanych.

Coś, co w sposób szczególny wyróżnia tą publikację na tle innych, jest fakt, że za jej wydaniem stoi grupa prywatnych, współczesnych przedsiębiorców gdańskich. Inicjatorem powstania wydawnictwa jest Pan Krzysztof Michniewicz, członek Zarządu firmy Bysewo Sp. z o.o. Pomysł wsparły finansowo także inne osoby i firmy. Wydawcą została Fundacja Kulturalne Pomorze, zaś patronatów udzielił Dziennik Bałtycki oraz Muzeum Historyczne Miasta Gdańsk. 

Publikację w cenie 20 zł można nabyć w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska.

Całkowity koszt uzyskany ze sprzedaży publikacji zostanie przekazany na zasilenie specjalnego funduszu utworzonego przez Fundację Kulturalne Pomorze. Środki w nim zgromadzone zostaną przekazane na upamiętnienie w niedalekiej przyszłości ważnych dla Pomorza osób (np. renowację tablic pamiątkowych poświęconych Polakom w Gdańsku itd.). W planach jest także rozpoczęcie prac nad kolejną, finansowaną całkowicie z prywatnych źródeł, publikacją poświęconą dziejom międzywojennego Gdańska. 

Swój do Swego...