• ostatnia aktualizacja: 24-02-2018
Wzorem poprzedniego roku, także i teraz, na początku lutego 2018 r. prezentuję poniżej zbiorczo zaplanowane wystąpienia, na których przyjdzie mi przedstawić wybrane zagadnienia związane z historią Gdańska, Sopotu lub (szerzej) ziem polskich w latach II wojny światowej.

Mam nadzieję, że znajdą Państwo wśród nich interesujące tematy i będą mogli być obecni na wykładach. 
Lista będzie aktualizowana, także zachęcam od regularnych odwiedzin na stronie.


20 lutego (wtorek)
Gdańsk - Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40
Tożsamość międzywojennego Gdańska w perspektywie pomników, tablic pamiątkowych i nazewnictwa miejskiego
godz. 18.00.
wstęp wolny

Organizatorem spotkania jest Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. 

13 marca (wtorek)
Sopot - Muzeum Sopotu, ul. ks. Józefa Poniatowskiego 8
Kurort pod znakiem swastyki
godz. 17.30
wstep wolny
Organizatorem spotkania jest Muzeum Sopotu.

24 kwietnia  
(wtorek)
Sopot - Muzeum Sopotu, ul. ks. Józefa Poniatowskiego 8
Świat przestępczy i życie nocne międzywojennego Sopotu
godz. 17.30
wstęp wolny
Organizatorem spotkania jest Muzeum Sopotu.

8 lub 9 maja  (wtorek lub środa) *
Szczecin *
Praca przymusowa jeńców wojennych we wschodnich okręgach wojskowych Rzeszy (1939-1945)
konferencja naukowa Praca przymusowa podczas II wojny światowej, jej pamięć i konsekwencje
godz. ??? *
wstęp wolny *
Organizatorami konferencji są Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie oraz Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.
* - dane zostaną doprecyzowane jeszcze przez organizatorów

21 lub 22 czerwca (czwartek lub piątek) *
Gdańsk *
19. Światowy Kongres Esperanto w Gdańsku (31 lipca - 4 sierpnia 1927) w świetle druków ulotnych / 19. Esperanto-Weltkongress in Danzig (31. Juli - 4. August 1927) im Spiegel der Ephemera
sympozjum naukowe (dwujęzyczne) Niemieckie i polskie druki ulotne jako media kulturowej (przeciw-)pamięci. Tekst - pamięć - region / Deutsche und Polnische Ephemera als Medien des kulturellen (Gegen-)Gedächtnisses. Text - Erinnerung - Region.
godz. ??? *
wstęp wolny
Organizatorami sympozjum są: Instytut Filologii Germańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Gedaniana - Pracownia Badań nad Kulturowymi i Językowymi Obrazami Gdańska na Przestrzeni Wieków, PAN Biblioteka Gdańska. 
* - dane zostaną doprecyzowane jeszcze przez organizatorów


wykłady