• ostatnia aktualizacja: 16-06-2024


W dniach 21-22 czerwca br. w Gdańsku odbędzie się sympozjum naukowe zatytułowane "Niemieckie i polskie druki ulotne jako media kulturowej (przeciw)pamięci. Tekst - pamięć - region". Wystąpi łącznie szesnastu badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki (językoznawstwo, kulturoznawstwo, historia itp.) z kilku uczelni wyższych, instytutów naukowych i muzeów. 

Obok zagadnień ogólnych, które dotykać będą efemerów jako przedmiotów badań, świadectw  historii i nośników pamięci, relatywnie dużo będzie wystąpień poświęconych drukom ulotnym związanym (mniej lub bardziej bezpośrednio) z historią i kulturą żydowską, a także (przede wszystkim drugiego dnia obrad) związanych tematycznie(a jakże inaczej!) z Gdańskiem.

Wśród prelegentów znalazł się i autor strony internetowej, którą Państwo aktualnie czytają. I chyba nie bez powodu zaproponowany przeze mnie referat będzie według planu kończył pierwszy dzień obrad. Można go bowiem potraktować jako swoiste połączenie między tematyką pierwszego a drugiego dnia sympozjum. Z jednej strony przedstawię bowiem zagadnienie, które bezpośrednio wiąże się z pracą i ideą pewnego polskiego Żyda, z drugiej zaś - jednak referat będzie mocno osadzony w realiach gdańskich (dokładniej: Wolnego Miasta Gdańska). A o czym będę mówił..? Proszę zapoznać się z program całego sympozjum, które prezentuję poniżej :).

Jestem przekonany, że znajdą Państwo w nim pozycje ciekawe i dla siebie. Wszak efemery (druki ulotne) są bardzo intrygującym, rozległym i (mam takie wrażenie) jednocześnie wciąż nienależycie rozpoznanym przez środowisko chociażby historyków, źródłem.

Organizatorami sympozjum są: Instytut Filologii Germańskiej Wydziału Filologicznego UG, Gedaniana - Pracownia Badań nad Kulturowymi i Językowymi Obrazami Gdańska na Przestrzeni Wieków oraz PAN Biblioteka Gdańska.

Miejsce obrad: PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 24 (nowy gmach), sala konferencyjna.

Wstęp wolny.


plakat esperanto


 

21.06.2018 (czwartek)

 

9.00-9.30

Rejestracja uczestników

 

9.30-10.00

Otwarcie sympozjum

 

10.00-10.30

prof. UW dr hab. Waldemar Czachur (Warszawa): Pamięć zbiorowa jako przedmiot badań językoznawstwa

 

10.30-11.00

dr hab. Aneta Firlej-Buzon (Wrocław): Wojna i okupacja w treści druków ulotnych i okolicznościowych edytowanych przez przesiedlonych na Dolny Śląsk w latach 1945-1956

 

11.00-11.30

dr Grażyna Strzelecka (Warszawa): Do wyrzucenia? Monachijskie ulotki o tematyce kulturowej jako nośniki kultury: ponadczasowość komunikatu i język przyszłości.

 

11.30-12.00

Przerwa kawowa

 

12.00-12.30

dr Marta Śleziak (Wrocław): Plebiscytowe druki ulotne – język, perswazja, pamięć

 

12.30-13.00

dr Katarzyna Taborska (Gorzów Wielkopolski): Pisma ulotne jako prenarracje. Analiza przypadków z ‘pogranicza chwili’

 

13.00-13.30

mgr Magdalena Matuszewska (Gorzów Wielkopolski): Druki ulotne Landsbergu jako nośniki pamięci o niemieckiej historii miasta

 

14.00-15.00

 

15.00-16.30

Przerwa obiadowa (obiad we własnym zakresie)

 

16.30-17.00

dr Eleonora Bergman (Warszawa): Efemera w Archiwum Ringelbluma

 

17.00-17.30

dr Monika Polit (Warszawa): Druki ulotne getta łódzkiego

 

17.30-18.00

dr Jan Daniluk (Gdańsk): 19. Światowy Kongres Esperanto w Gdańsku (31 lipca – 4 sierpnia 1927)
 w świetle druków ulotnych

 

18.30

Kolacja (finansowana ze środków sympozjum)

 

Restauracja Swojskie Smaki

ul. Jana Heweliusza 25/27, Gdańsk

 

22.06.2018 (piątek)

9.00-9.30

dr Izabela Olszewska (Gdańsk): Afisz jako medium pamięci na przykładzie powojennych judaików wrocławskich

 

9.30-10.00

dr Ewelina Damps (Gdańsk): Afisze teatralne jako medium komunikacji między teatrem a publicznością

 

10.00-10.30

dr Maria Otto (Gdańsk): Invitationes jako źródło wiedzy o Gdańskim Gimnazjum Akademickim i jego uczniach

 

10.30-11.00

Przerwa kawowa

 

11.00-11.30

dr Katarzyna Lukas (Gdańsk): Hanza: ulotne (?) miejsce gdańskiej pamięci

 

11.30-12.00

mgr Aneta Kwiatkowska (Gdańsk): Gdańskie „znaczki kopciuszki” 1900-1939.

 

12.00-12.30

dr Marta Turska  (Gdańsk): Cennik jako rodzaj tekstu

 

12.30-13.00

mgr Dominika Janik (Gdańsk): Gdańskie życie muzyczne w świetle druków ulotnych

 

13.00

 

Podsumowanie i zakończenie sympozjum