• ostatnia aktualizacja: 29-08-2023
Na początku grudnia, podobnie jak miało to miejsce w poprzednich dwóch latach, odbędzie się w Gdańsku sympozjum źródłoznawcze dotyczące powojennych dziejów miasta. Tym razem prelegenci przedstawią zagadnienia związane z odbudową, rozwojem infrastruktury i przestrzenią miasta w latach 1945-1960. Wystąpi łącznie dziesięciu badaczy reprezentujących Uniwersytet Gdański, Akademię Marynarki Wojennej, Muzeum Miasta Gdyni, Instytut Pamięci Narodowej (oddział Gdańsk), Deutsches Polen Institut z Darmstadt oraz Instytut Historii PAN (Pracownię Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski) i Muzeum Gdańska. Dwie ostatnie jednostki są także organizatorami przedsięwzięcia (kuratorką sympozjum jest dr Sylwia Bykowska).

Wśród prelegentów znalazła się także i moja osoba. Będę miał przyjemność zaprezentować referat nieco wykraczający poza przyjęte zasadniczo dla sympozjum ramy czasowe, a mianowicie: "Ewolucja podziału administracyjnego powojennego Gdańska (do końca 1973 roku)". Szczegółowy program prezentuję poniżej. Sympozjum odbędzie się w Domu Uphagena, oddziale Muzeum Gdańska, 7 grudnia br. (piątek), w godz. 9.00-15.00.

Spotkanie badaczy historii powojennego Gdańska odbywa się (tak, jak wspomniałem - już po raz trzeci) w związku z pracami nad VI tomem "Historii Gdańska". Projekt kierowany jest przez prof. Edmunda Kizika i prof. Mirosława Golona stanowi kontynuację monumentalnego dzieła pod redakcją prof. Edmunda Cieślaka (1922-2017) i realizowany jest w Instytucie Historii PAN we współpracy z gdańskim Oddziałem IPN.

Zapraszam w imieniu organizatorów, jak i własnym!

Użyte na zaproszeniu (jego fragment prezentuję poniżej) zdjęcie pochodzi z pocztówki ze zbiorów prywatnych Jarosława Wasielewskiego.


sympozjum 1945-1960 - logo


sympozjum 1945-1960 - program