• ostatnia aktualizacja: 29-08-2023

W ostatnich dniach zeszłego roku światło dzienne ujrzała publikacja zatytułowana Dzieje przedstawicielstw Królestwa Danii w Gdańsku i Gdyni. Ta licząca 224 stron publikacja poświęcona jest historii agentów konsularnych oraz konsulów (tak honorowych, jak i zawodowych) Królestwa Danii na Pomorzu Gdańskim, a także prowadzonych przez nich placówkom. To praca zbiorowa, na którą złożyło się łącznie sześć artykułów naukowych napisanych przez czterech badaczy, a także zapis rozmowy z obecnym (długoletnim) konsulem honorowym Królestwa Danii w Gdyni, Panem Julianem F. Skelnikiem. Całość uzupełnia też pełen wykaz wszystkich przedstawicieli Królestwa Danii (tj. od 1625 r.), którzy urzędowali w Gdańsku lub Gdyni - łącznie aż 49. Warto zauważyć, że publikacja została opatrzona także wstępem Ambasadora Królestwa Danii w Polsce, Pana Ole Eggberga Mikkelsena, a jej wydanie zostało wsparte przez kilka duńskich instytucji. Książka została wydana przez doskonale znane na Pomorzu Wydawnictwo Bernardinum z Pelplina (jest zresztą dostępna właśnie w >>> księgarni internetowej <<< tego wydawnictwa; obecna cena promocyjna to 45,00 PLN).

Wyjątkowość tej pracy wynika zasadniczo z dwóch kwestii. Pierwsza to fakt, że inicjatywa jej wydania wyszła od wspomnianego wyżej Konsula, Pana Skelnika. Druga kwestia dotyczy zaś faktu, że w istocie jest to pierwsza w historiografii naszego regionu praca, która przedstawia w tak kompleksowy sposób dzieje przedstawicielstw jednego państwa. Jest to o tyle zaskakujące, że akurat w Gdańsku historia funkcjonowania różnego rodzaju placówek czy urzędników obcych państw, jest dość bogata i długa. Tymczasem, nie licząc kilkunastu dość niszowych w sumie tekstów naukowych poświęconych poszczególnym postaciom czy placówkom w wybranym okresie, żadna do tej pory nie doczekała się kompleksowego opracowania, które uwzględniałoby ewolucję danego przedstawicielstwa na przestrzeni całego okresu jej trwania.

W gronie autorów znalazła się i moja skromna osoba. Miałem przyjemność przedstawić Czytelnikom okres mi najbliższy, jeśli chodzi o prowadzone badania. W tekście zatytułowanym Konsulat duński w Gdańsku w latach 1920-1945 poza dość szczegółowym odtworzeniem działalności oraz obsady kadrowej konsulatu duńskiego przedstawiłem też nieco szerzej w ogóle kwestie funkcjonowania korpusu konsularnego w rzeczywistości Wolnego Miasta Gdańska.
W moim artykule znajdą Państwo odpowiedzi m. in. na następujące pytania:
Konsulat którego z państw został w Gdańsku najwcześniej podniesiony do rangi nie tylko zawodowego, ale i generalnego zarazem, a także kiedy to nastąpiło?
Co było kością niezgody między konsulami zawodowymi a honorowymi, w międzywojennym Gdańsku?
Ilu Duńczyków mieszkało w Wolnym Mieście Gdańsku? 
Który z konsulów duńskich wywarł największy wpływ na funkcjonowanie konsulatu i dlaczego? W jaki sposób jeden z konsulów współpracował w latach II wojny światowej z polskim podziemiem na Pomorzu i jak potoczyły się jego losy?
W jaki sposób w przestrzeni Wolnego Miasta obecna była kultura nie tylko duńska, ale i ... islandzka? (przypomnę, że konsulat reprezentował także interesy Islandii)
Jak i dzięki komu w brawurowy sposób ewakuowano placówkę w marcu 1945 r.?

3 marca (we wtorek) o godz. 16.00 w Ratuszu Głównomiejskim na ul. Długiej (Muzeum Gdańska) rozpocznie się spotkanie promocyjne wymienionej wyżej publikacji, która powstała pod redakcją dr. hab. Arnolda Kłonczyńskiego (historyk, Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego) oraz dr. Piotra Paluchowskiego (historyk, Gdański Uniwersytet Medyczny). Szczegóły poniżej.

Zapraszam w imieniu własnym, pozostałych Autorów, jak i Organizatorów!

konsulaty daniikonsulaty danii zaproszenie