• ostatnia aktualizacja: 16-06-2024

Zapraszam Państwa do śledzenia tekstów, które będą ukazywać się w ramach nowego cyklu: miniatury z dziejów Twierdzy i Garnizonu Gdańsk 1814-1920.

Publikacje będą dotyczyć najczęściej bądź poszczególnych miejsc (obiektów koszarowych, fortyfikacji, dawnych urzędów wojskowych itp.) i jednostek lub wydarzeń czy osób, które wiążą się z dziejami Gdańska jako pruskiej twierdzy i garnizonu w XIX i XX w. Pretekstem do ukazania się tekstu będzie więc najczęściej odnalezienie nowego planu, zdjęcia lub ilustracji, ukazanie się nowego wydawnictwa dotyczącego (pośrednio lub bezpośrednio) omawianej tematyki, wreszcie np. odnalezienie nowych informacji, które pozwolą w sposób znaczący uzupełnić wiedzę o dziejach Gdańska jako pruskiego ośrodka wojskowego. Zachęcam do śledzenia nowości na stronie, nadsyłania propozycji przyszłych tekstów i lektury - pierwsze dwa tekstu ukażą się jeszcze w tym miesiącu.

Poniżej prezentuję - na zachętę - fragment planu Gdańska jako twierdzy z pierwszej połowy lat 70. XIX w. (ze zbiorów APG).